Biodling i samverkan med lantbruket

Utmarkens Bigårdar bedriver en yrkesmässig biodling med bigårdar i ett område norr om Halmstad och produktionslokal utanför Getinge.
Verksamheten är inriktad på produktion av honung kombinerat med pollineringstjänster inom lantbruket.

Produkterna säljs både i egen regi och via återförsäljare.
En stor del av honungen säljs i bulk.

Företaget är medlem i Biodlingsföretagarna, en branschorganisation för yrkesmässig biodling.

Utmarkens Bigårdar på Instagram

2024-04-04

På lördag den 6 april är det utökad torghandel på Stora Torg. Välkomna!

Affärsidé

Yrkesmässig biodling med inriktning på pollineringstjänster inom lantbruket och produktion av kvalitetshonung för den lokala marknaden samt bulkproduktion av honung.

Vision

Mina bin bidrar till en blomstrande landsbygd i dubbel bemärkelse.

Värdegrund

En affär skall uppfattas som positiv av alla parter.